O projektu KONEČNÉ ŘEŠENÍ A SOUČASNÁ EVROPA,
jehož součástí je představení HYGIENA KRVE.

 

Konečné řešení a současná Evropa je projekt brněnského divadla Líšeň, který je realizován ve spolupráci s brněnskou pobočkou Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeem romské kultury.
 

Projekt zpracovává formou komponovaného programu téma holocaustu a konfrontuje jej s projevy rasismu a totalitních tendencí v současné společnosti.

 

Komponovaný program zahrnuje:

• uvedení inscenace divadla Líšeň HYGIENA KRVE
• přednášku lektorky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, popřípadě doplněnou besedou s pamětníkem holocaustu (přednáška rozvíjí téma otevřené inscenací; beseda s pamětníkem je zaměřená na osobní zkušenost s holocaustem)
• moderovanou diskuzi

 

Specifickým přínosem projektu je propojení divadelní a nedivadelní části programu.

 
Divadelní představení zpracovává téma metaforickým jazykem s výraznou emoční intenzitou. Má významnou funkci v otevření debaty a iniciaci zájmu účastníků o téma.
 
…z reakcí učitelů na projekt…

Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. msmt

 
Celková délka programu (včetně přestávek): cca 140-160 minut
Určeno pro 8. + 9. třídy ZŠ, SŠ
Program je uváděn v Brně (Dělňák Líšeň, Klajdovská 28, termíny dle dohody), je možné jej také objednat pro mimobrněnské školy (realizace po dohodě přímo v místě).
 
Reportáž televize Praha z uvedení projektu na Vyšehradě.