Divadlo zapomenutému publiku

Myšlenka hraní v dětských domovech, ústavech sociální péče, uprchlických táborech, diagnostických ústavech, nemocnicích a podobných místech se zrodila současně s naším divadlem. Za tímto naším publikem jezdíme na návštěvy, uvádíme pro ně své inscenace a výtvarně-dramatické nebo zvukové dílny.

S některými organizacemi jsme navázali bližší kontakt, pravidelně se s nimi vídáme a vzájemně se podporujeme (mezi nimi je například sdružení Krtek, které působí při brněnské onkologii, nadační fond Klíček – dětský hospic a Berkat – sdružení pomáhající v Afghánistánu a Čečensku i uprchlíkům žijícím u nás). Od roku 1999 do konce roku 2010 jsme v rámci projektu DZP uskutečnili 78 akcí.